NEWSROOM

Υποχρεωτική η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με τα POSΑπό τον περασμένο Μάρτιο προστέθηκε διάταξη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (το άρθρο 15Β) σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής με ΦΗΜ (Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό) και χρησιμοποιούν τερματικά P.O.S (Point of Sales) για την είσπραξη μέσω καρτών, υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα τερματικά αυτά με τους ΦΗΜ, οι οποίοι είναι ήδη συνδεδεμένοι με την φορολογική διοίκηση.

Ωστόσο για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης  προβλέπεται ότι απαιτείται απόφαση του Διοικητική της ΑΑΔΕ με την οποία θα ρυθμίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Μέσω της διασύνδεσης αυτής οι πληρωμές με κάρτα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον εκδίδεται η σχετική απόδειξη. Αντιθέτως, το POS δεν θα μπορεί να δεχτεί «ελεύθερες συναλλαγές», δηλαδή συναλλαγές εκτός του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΦΗΜ).

Ως αρχικά βήματα για την υλοποίηση των ανωτέρω, η ΑΑΔΕ εξέδωσε με την απόφασή της Α 1098/2022 τις τεχνικές προδιαγραφές για το πρωτόκολλο επικοινωνίας  μεταξύ των ΦΗΜ και των τερματικών αποδοχής καρτών. Επίσης με την απόφαση Α 1021/2023) ζήτησε την υποχρεωτική αναβάθμιση των Ταμειακών Μηχανών και των ΑΔΗΜΕ (εκτός ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) των επιχειρήσεων και καθόρισε προθεσμίες. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή απόφαση οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 100.000 ευρώ έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου προκειμένου να αναβαθμίσουν τις ταμειακές μηχανές και τις ΑΔΗΜΕ (εκτός ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων), ενώ για τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 100.000 ευρώ η σχετική προθεσμία εκπνέει στα τέλη Ιουλίου.

Ωστόσο, με βάση το Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ που εκδόθηκε στις 19.6.2023, φαίνεται ότι θα δοθεί παράταση καθόσον, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα μεταξύ του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή και υπηρεσιακών στελεχών του οργανισμού,  εκπροσώπους επιχειρήσεων ταμειακών μηχανών και μηχανήματων συναλλαγών με κάρτες (pos), καθώς και με παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καταγράφηκαν οι σημαντικές τεχνολογικές προκλήσεις του έργου και διαπιστώθηκε η ανάγκη να δοθεί χρόνος προσαρμογής για την πλήρη προετοιμασία του συνόλου της αγοράς, ο οποίος θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τις εκλογές.

Η νέα διαδικασία έκδοσης της απόδειξης λιανικής

Πλέον, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με την υλοποίηση της διασύνδεσης ταμειακών και POS αλλάζει η διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές που εξοφλούνται με κάρτες και διασφαλίζεται αποτελεσματικά η φορολογική παρακολούθηση αυτών.

Αναλυτικά, η διαδικασία θα έχει ως εξής:
•    H συναλλαγή θα ξεκινάει από τον ΦΗΜ, δηλαδή τις σύγχρονες ταμειακές μηχανές, που χρησιμοποιούνται, για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει «πληρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.
•    Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στον φορολογικό μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.
•    Το POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (τράπεζα ή αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε: (α) online έγκριση, (β) offline έγκριση, (γ) απόρριψη offline ή (δ) διακοπή της συναλλαγής.
•    Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση. Ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.), αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από τον ΦΗΜ.
•    Ο φορολογικός μηχανισμός ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος και εκδίδει της απόδειξη. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/ POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον φορολογικό μηχανισμό.

Στόχος του μέτρου είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής που πραγματοποιείται μέσω των λεγόμενων «ελεύθερων» συναλλαγών με τις οποίες αποφεύγεται η δήλωση των εσόδων καθώς η πληρωμή με κάρτα μπορεί να μην συνοδεύεται από απόδειξη. Αντιθέτως, οι παραβάτες δικαιολογούν τον τζίρο των καρτών με αποδείξεις άλλων συναλλαγών.

Σταύρος Πετριδίσογλου