Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Transfer PricingΔιαθέτουμε μοναδική πείρα και τεχνογνωσία στην ομαλή, έγκαιρη και ορθή προετοιμασία, υποβολή και ανανέωση των Φακέλων Τεκμηρίωσης που υποχρεωτικά υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους (αγορές, πωλήσεις, λήψη και παροχή υπηρεσιών, δικαιώματα κλπ.) με συνδεδεμένες εταιρείες. Ειδικευόμαστε στην τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing) και παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και την τήρηση αυτών των φακέλων, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δίνουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα των σημερινών επιχειρήσεων, όπως:

  • Πότε θεωρούνται δύο επιχειρήσεις συνδεδεμένες;
  • Πότε υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (ΣΠΠ) και φακέλου τεκμηρίωσης (ΦΤ);
  • Ποιες είναι οι συνέπειες και τα πρόστιμα για τη μη υποβολή/ την εκπρόθεσμη υποβολή ΣΠΠ/ ΦΤ;
  • Ποιες είναι οι συνέπειες της μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων ή της μη τεκμηρίωσης μιας συναλλαγής;
  • Ποια μέθοδος τεκμηρίωσης πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ενδοομιλική συναλλαγή;
  • Ποια τα χρονικά περιθώρια για την κατάρτιση του ΦΤ από τη σχετική πρόσκληση των ελεγκτικών αρχών;

Ό,τι και αν σας προβληματίζει, στην Accounting Solutions ΑΕ προσφέρουμε όχι μόνο σωστές απαντήσεις, αλλά και τις πλέον κατάλληλες και αξιόπιστες λύσεις για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Tax Compliance

Ο Σταύρος Πετριδίσογλου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εξειδικεύεται σε θέματα λογιστικών προτύπων και φορολογικών ελέγχων, συμμετέχοντας στις ομάδες τακτικού ελέγχου εταιρειών όπου αναλαμβάνει κυρίως τους τομείς της φορολογίας.

Διαθέτει σημαντική πείρα στην παροχή οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην οργάνωση/εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών, στις αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς (αποσχίσεις, διασπάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές).

Εργάστηκε στην Alpha Bank και για πάνω από 16 έτη στη Διεθνή Ελεγκτική Εταιρεία PwC, εκ των οποίων τα τελευταία 5 ως Director/Principal του φορολογικού τμήματος.

Είναι εισηγητής σεμιναρίων εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και του ΙΕΣΟΕΛ.