TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 195: Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ με τον Νόμο 5024/2023

Σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο πρόσφατος νόμος N.5024/2023 σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

Α) Φορολογία εισοδήματος
Αναστολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων από φυσικά πρόσωπα
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη που τροποποιεί το άρθρο 42 παρ. 4 του ΚΦΕ δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά το χρόνο εισφοράς τίτλων σε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία για σκοπούς κάλυψης ή αύξησης κεφαλαίου, με αντάλλαγμα τίτλους της λήπτριας εταιρείας, όταν ο εισφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και ταυτόχρονα ο μοναδικός μέτοχος της λήπτριας εταιρείας. Αντίθετα, η υποχρέωση αυτή μετατίθεται στο χρόνο κατά τον οποίο ο εισφέρων θα μεταβιβάσει τους νέους τίτλους, οπότε ως αξία κτήσης θα λογίζεται η αρχική αξία των εισφερόμενων τίτλων.

Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Η λήπτρια εταιρεία θα πρέπει να έχει την έδρα της σε συνεργάσιμο με την Ελλάδα για φορολογικούς σκοπούς κράτος.
  • Το αντικείμενο εργασιών της λήπτριας εταιρείας θα πρέπει να είναι η άσκηση εμπορικής, παραγωγικής, αγροτικής δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών. Τα ανωτέρω ισχύουν από 24/2/2023, ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου.


Επίσης προβλέπεται ρητά ότι από το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής, η εισφορά τίτλων δεν θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» του άρθρου 21 του ΚΦΕ από την οποία προκύπτει κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Β) ΦΠΑ
Διαδικασία επιλογής φορολόγησης εμπορικών μισθώσεων
Με τη νέα διάταξη οι μισθώσεις χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ΦΠΑ εφόσον ο εκμισθωτής υποβάλλει αίτηση επιλογής φορολόγησης στη Φορολογική Διοίκηση είτε πριν την έναρξη χρησιμοποίησης του ακινήτου είτε και μετά την έναρξη, οποτεδήποτε. Στην τελευταία περίπτωση ωστόσο, η επιλογή φορολόγησης θα ισχύει από την επόμενη φορολογική περίοδο.

Σημειώνεται ότι με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο η εν λόγω υπαγωγή ήταν επιτρεπτή με υποβολή αίτησης πριν από την πρώτη χρήση του ακινήτου ή εντός 30 ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου.

Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στη φορολογική αρχή των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών
Καταργείται η υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης στη φορολογική αρχή των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών. Η εν λόγω εμπρόθεσμη γνωστοποίηση ήταν έως τώρα αναγκαία, για να είναι δυνατή η μη συμπερίληψη των εκπτώσεων τζίρου στη φορολογητέα αξία (άρθρο 19 παρ.5, περίπτ. α’).

Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μη ιδιόκτητων κτισμάτων/κατασκευών ως αγαθών επένδυσης
Εφεξής για το χαρακτηρισμό ως αγαθών επένδυσης (για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του κώδικα ΦΠΑ) των κτισμάτων ή άλλου είδους κατασκευών που κατασκευάζει μια επιχείρηση σε μη ιδιόκτητο ακίνητο αρκεί η ύπαρξη έννομης σχέσης, δυνάμει της οποίας παρέχεται δικαίωμα χρήσης του εν λόγω ακινήτου. Συνεπώς πλέον καταργείται η προϋπόθεση της  ελάχιστης διάρκεια του δικαιώματος χρήσης του ακινήτου για 9 έτη.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι με τον νέο νόμο χορηγούνται και κάποιες απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. μεταξύ άλλων σε ακίνητα που ευρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές, περιοχές υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργές, καθώς και επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης. Παράλληλα επιχειρείται η βελτίωση του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών αφενός με τη διεύρυνση των κατηγοριών των οφειλετών που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση και αφετέρου με την επιτάχυνση και βελτίωση των διαδικασιών ρύθμισης.


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.