TAX-I NEWSLETTER

Tax-i 198: Φορολογικές μεταρρυθμίσεις με τον N.5045/2023

Με τον πρόσφατο Νόμο 5045/29.7.2023 επέρχονται οι ακόλουθες φορολογικές ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις στους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα:

Α. Μείωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με εξαρτώμενα τέκνα - Άρθρο 43 του Ν. 5045/2023

Από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής αυξάνεται το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος των φορολογούμενων με εξαρτώμενα τέκνα. Ειδικότερα:

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων                      Ποσό μείωσης φόρου
  Από 1.1.2024 και εφεξής Μέχρι 31.12.2023
0 777€ 777€
1 900€ 810€
2 1.120€ 900€
3 1.340€ 1.120€
4 1.580€ 1.340€
5 1.780€ 220€ per each additional child
Επιπλέον των 5 τέκνων Πλέον 220€ ανά τέκνο  


Η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος το φυσικού προσώπου.

Β. Έκπτωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) επί ασφαλισμένων κατοικιών φυσικών προσώπων – Άρθρο 44 του Ν.5045/2023

Για τα έτη 2024 και επόμενα χορηγείται, υπό προϋποθέσεις, μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10%)  του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται από φυσικές καταστροφές, ήτοι σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο (100%) της αξίας του ακινήτου.

Ως αξία του ακινήτου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του/των κτίσματος/των, χωρίς την αξία του οικοπέδου, και η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.

Γ. Απαλλαγή των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος – Άρθρο 52 του Ν 5045/2023

Επεκτείνεται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου εισοδήματος.

Δ. Λοιπές διατάξεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος – Άρθρο 68 του Ν. 5045/2023

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2022, και των νομικών προσώπων η νομικών οντοτήτων, με φορολογικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τον τρόπο καταβολής του οφειλόμενου φόρου.


Κατεβάστε το Tax-i σε pdf εδώ.