Η σωστή οργάνωση λογιστηρίων και οικονομικών τμημάτων αποτελούν τα θεμέλια για την υγιή ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.

Αναστάσιος Μαυρίδης

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

Ο Τάσος Μαυρίδης εξειδικεύεται σε θέματα MIS (Management Information Systems), εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, US GAAPs και εκκαθαρίσεις εταιρειών, έχοντας μεγάλη πείρα στη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών-πελατών, την προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων, τη συμφωνία οικονομικών δεδομένων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ και φορολογίας εισοδήματος και το διαχειριστικό έλεγχο μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Εργάστηκε στην KPMG και στην PWC και διαθέτει επαγγελματική πείρα πάνω από 17 έτη στην παροχή λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου προς Eλληνικές και πολυεθνικές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

Contact Αναστάσιος Μαυρίδης