Με πολυετή πείρα και υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, το προσωπικό μας παρέχει μια ευρύτατη γκάμα οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών και διαχείρισης μισθοδοσίας.

Πάνω από 120 λογιστές, φοροτέχνες και δικηγόροι, κορυφαίοι της αγοράς στο αντικείμενό τους, είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή και με απόλυτη προσήλωση στην εξυπηρέτησή σας για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Η εταιρεία μας διαθέτουν κορυφαίες πιστοποιήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και διασφαλίζουν την απόλυτη εμπιστευτικότητα των στοιχείων που διαχειριζόμαστε.

Ειδικότερα, η Accounting Solutions AE είναι Πιστοποιημένη με ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών), με ISO 22301 (Business Continuity) και ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας).