Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα αποτελεί τη δήλωση απορρήτου του Accounting Solutions και περιλαμβάνει την πολιτική που τηρείται για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Στην παρούσα δήλωση ως προσωπικά δεδομένα νοούνται εκείνα που αναφέρονται σε ένα φυσικό πρόσωπο και το προσδιορίζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Το Accounting Solutions αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε είναι απόρρητα και δεσμευόμαστε ότι θα εξασφαλίζουμε την ιδιωτικότητά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, δηλαδή διεύθυνση email, θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά και συναφή θέματα, που εκτιμούμε ότι άπτονται του ενδιαφέροντός σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη, πλην των περιπτώσεων που αυτό ορίζεται εκ του νόμου καθώς και στις συνεργαζόμενες με το Accounting Solutions εταιρείες α) για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παρούσας ιστοσελίδας μας και β) την δημιουργία των ενημερωτικών μας δελτίων.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα Google Analytics, δηλαδή την υπηρεσία της Google, Inc. που προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητά της. Η Google Analytics χρησιμοποιεί 'cookies', δηλαδή αρχεία που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν μια ιστοσελίδα. Τα εν λόγω cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση κανενός επισκέπτη.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί επίσης ένα προαιρετικό cookie προτίμησης ως προς την επιλεχθείσα γλώσσα.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε στην ενότητα Cookies.


Το Accounting Solutions δύναται να τροποποιήσει την παρούσα περιοδικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλούμε όπως ανατρέχετε στην παρούσα, ώστε να ενημερώνεστε για την επικαιροποιημένη έκδοσή της.

Έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και λήψης πληροφοριών, αντίρρησης ή περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή/και φορητότητας των δεδομένων σας, αντίταξης και γενικά το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Accounting Solutions. Αν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμήσετε να διορθώσουμε, διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή αν χρειαστείτε επιβεβαίωση για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@asnetwork.gr. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αμφισβητείτε την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να σας παρέχουμε τις αναγκαίες εξηγήσεις. Αν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι έγινε μη σύννομη χρήση των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, complaints@dpa.gr).

Το Accounting Solutions σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να απεγγραφείτε από την υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων μέσω υπερσυνδέσμου (link) που αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού μας μηνύματος, ή εφόσον μας το δηλώσετε σχετικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@asnetwork.gr.

Αν έχετε οποιαδήποτε πρόσθετη απορία αναφορικά με την παρούσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@asnetwork.gr.