Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE
Partner της Accounting Solutions, Διευθύντρια Τμήματος Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος

Ο Βαγγέλης Φάκος διαθέτει εξειδίκευση σε οικονομικά, φοροτεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, και πολύχρονη πείρα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα logistics, εξυπηρέτησης πελατών και outsourcing.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) το 1984, εργαζόμενος στο Ελεγκτικό και το Φοροτεχνικό τμήμα της εταιρείας. Το 1988 εργάστηκε στην Τροφεκλέκτ ΑΕ, θυγατρική εταιρεία του πολυεθνικού Ομίλου Mars Inc., όπου για τα επόμενα 13 χρόνια ανέλαβε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάφορες οικονομικές και διοικητικές θέσεις των εταιρειών του Ομίλου. Το 2001 μετακινήθηκε στην Accounting Solutions AE και ανέλαβε τη διοίκηση της νεοσύστατης τότε εταιρείας ως Γενικός Διευθυντής.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ.

Η πείρα της Ειρήνης Μανιατοπούλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης και έχει παρακολουθήσει ή/και συμμετάσχει σε πληθώρα σεμιναρίων επί εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών θεμάτων.

Ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) το 1980, όπου εργάστηκε στο Οικονομικό της τμήμα και αργότερα ανέλαβε εξ ολοκλήρου την διεύθυνση του τμήματος Μισθοδοσίας πελατών.

Είναι απόφοιτος του Πάντειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης).

Ο Σταύρος Πετριδίσογλου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εξειδικεύεται σε θέματα λογιστικών προτύπων και φορολογικών ελέγχων, συμμετέχοντας στις ομάδες τακτικού ελέγχου εταιρειών όπου αναλαμβάνει κυρίως τους τομείς της φορολογίας.

Διαθέτει σημαντική πείρα στην παροχή οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην οργάνωση/εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών, στις αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς (αποσχίσεις, διασπάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές).

Εργάστηκε στην Alpha Bank και για πάνω από 16 έτη στη Διεθνή Ελεγκτική Εταιρεία PwC, εκ των οποίων τα τελευταία 5 ως Director/Principal του φορολογικού τμήματος.

Είναι εισηγητής σεμιναρίων εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και του ΙΕΣΟΕΛ.

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

Ο Νίκος Ζαμάνης εξειδικεύεται σε θέματα εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, IFRS, απόσχισης κλάδου, μετατροπής, απορρόφησης ή και συγχώνευσης εταιρειών. Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 19 ετών στην παροχή υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή κοστολογικής διαδικασίας σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS), την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών - πελατών, τη σύνταξη προϋπολογισμών και προβλέψεων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κλπ.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος πιστοποιητικού LCCI στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Τάσος Μαυρίδης εξειδικεύεται σε θέματα MIS (Management Information Systems), εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, US GAAPs και εκκαθαρίσεις εταιρειών, έχοντας μεγάλη πείρα στη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών-πελατών, την προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων, τη συμφωνία οικονομικών δεδομένων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ και φορολογίας εισοδήματος και το διαχειριστικό έλεγχο μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Εργάστηκε στην KPMG και στην PWC και διαθέτει επαγγελματική πείρα πάνω από 17 έτη στην παροχή λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου προς Eλληνικές και πολυεθνικές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.

BA Λογιστική και Χρηματοοικονομική, DipIFR, Certificate in Tax Law

Με εμπειρία στη συνεργασία με πολυεθνικούς πελάτες ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και φορολογικών υπηρεσιών σχετικά με οικονομική αξιολόγηση Εταιρειών, βελτίωση απόδοσης και οργάνωση Οικονομικών Τμημάτων Εταιρειών. Επίσης διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης παραγωγής, εφαρμογής Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς επίσης και σε θέματα Φορολογικής Συμμόρφωσης και Αναβαλλόμενης Φορολογίας