Η ανάπτυξη και εφαρμογή της σωστής λογιστικής παρακολούθησης και της κατάλληλης κοστολογικής διαδικασίας στις επιχειρήσεις διευκολύνει και καθοδηγεί στη λήψη ορθότερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Νίκος Ζαμάνης

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

Ο Νίκος Ζαμάνης εξειδικεύεται σε θέματα εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, IFRS, απόσχισης κλάδου, μετατροπής, απορρόφησης ή και συγχώνευσης εταιρειών. Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 19 ετών στην παροχή υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή κοστολογικής διαδικασίας σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS), την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών - πελατών, τη σύνταξη προϋπολογισμών και προβλέψεων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κλπ.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος πιστοποιητικού LCCI στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Contact Νίκος Ζαμάνης