Φορολογικές Υπηρεσίες

φορολογικές υπηρεσίες

Οι φορολογικές υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένες για να διευκολύνουν την ακριβή και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών σας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς.

Οι φοροτέχνες - λογιστές και δικηγόροι του φορολογικού μας τμήματος παρέχουν υπεύθυνα, εμπιστευτικά και με λογικό κόστος μια ευρύτατη γκάμα από φορολογικές υπηρεσίες για να καλύψουν κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας

  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε φορολογικά θέματα νομικών και φυσικών προσώπων
  • Φορολογική Αντιπροσώπευση
  • Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Ακίνητα

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος

Ο Σταύρος Πετριδίσογλου είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και εξειδικεύεται σε θέματα λογιστικών προτύπων και φορολογικών ελέγχων, συμμετέχοντας στις ομάδες τακτικού ελέγχου εταιρειών όπου αναλαμβάνει κυρίως τους τομείς της φορολογίας.

Διαθέτει σημαντική πείρα στην παροχή οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην οργάνωση/εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών, στις αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων καθώς και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς (αποσχίσεις, διασπάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές).

Εργάστηκε στην Alpha Bank και για πάνω από 16 έτη στη Διεθνή Ελεγκτική Εταιρεία PwC, εκ των οποίων τα τελευταία 5 ως Director/Principal του φορολογικού τμήματος.

Είναι εισηγητής σεμιναρίων εγκεκριμένος από τον ΟΑΕΔ και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και του ΙΕΣΟΕΛ.