Λογιστικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

λογιστικές υπηρεσίες

Με πολυετή πείρα και υψηλή εξειδίκευση παρέχουμε υπεύθυνα μια ευρύτατη γκάμα λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών για να καλύψουν κάθε ανάγκη και να διασφαλίσουν την άριστη λειτουργία της επιχείρησής σας.

Η εταιρεία μας ενημερώνει τους πελάτες της έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις μηχανογραφικές, τεχνολογικές και φορολογικές εξελίξεις και αντιμετωπίζει διεξοδικά όλα τα ζητήματα φορολογικών και λογιστικών ελέγχων.

  • Επιμέλεια – Ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων
  • Εποπτεία Λογιστηρίου – Φορολογική Συμμόρφωση
  • Πλήρης Ανάληψη Λογιστικών Υπηρεσιών
  • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστημάτων Πληροφόρησης Οικονομικών Τμημάτων
  • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Διαδικασιών Οικονομικών Τμημάτων
  • Εφαρμογή Ελληνικών Προτύπων και  Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε συναλλαγές
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στελεχών 
  • Σχεδιασμός και Σύνταξη Οικονομικών και Προϋπολογιστικών Εκθέσεων / Αναφορών 
  • Μετάβαση, Σύνταξη Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (ΕΛΠ, ΔΠΧΑ, US GAAP)

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accounting Solutions AE
Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών
Partner της Accounting Solutions, Διευθυντής Τμήματος Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

Ο Βαγγέλης Φάκος διαθέτει εξειδίκευση σε οικονομικά, φοροτεχνικά και χρηματοοικονομικά θέματα, και πολύχρονη πείρα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα logistics, εξυπηρέτησης πελατών και outsourcing.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Coopers & Lybrand (νυν PwC) το 1984, εργαζόμενος στο Ελεγκτικό και το Φοροτεχνικό τμήμα της εταιρείας. Το 1988 εργάστηκε στην Τροφεκλέκτ ΑΕ, θυγατρική εταιρεία του πολυεθνικού Ομίλου Mars Inc., όπου για τα επόμενα 13 χρόνια ανέλαβε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάφορες οικονομικές και διοικητικές θέσεις των εταιρειών του Ομίλου. Το 2001 μετακινήθηκε στην Accounting Solutions AE και ανέλαβε τη διοίκηση της νεοσύστατης τότε εταιρείας ως Γενικός Διευθυντής.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους του φοροτεχνικού τμήματος του ΕΛΚΕΠΑ και είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης (ΙΟΔ) της ΕΕΔΕ.

Ο Νίκος Ζαμάνης εξειδικεύεται σε θέματα εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, IFRS, απόσχισης κλάδου, μετατροπής, απορρόφησης ή και συγχώνευσης εταιρειών. Διαθέτει επαγγελματική πείρα άνω των 19 ετών στην παροχή υπηρεσιών προς πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή κοστολογικής διαδικασίας σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις, την προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS), την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών - πελατών, τη σύνταξη προϋπολογισμών και προβλέψεων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κλπ.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος πιστοποιητικού LCCI στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) και κάτοχος αδείας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης.

Είναι πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Τάσος Μαυρίδης εξειδικεύεται σε θέματα MIS (Management Information Systems), εποπτείας και οργάνωσης λογιστηρίων, αναδιοργάνωσης οικονομικών τμημάτων, US GAAPs και εκκαθαρίσεις εταιρειών, έχοντας μεγάλη πείρα στη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την προετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση εταιρειών-πελατών, την προετοιμασία προϋπολογισμών και προβλέψεων, τη συμφωνία οικονομικών δεδομένων, την προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ και φορολογίας εισοδήματος και το διαχειριστικό έλεγχο μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Εργάστηκε στην KPMG και στην PWC και διαθέτει επαγγελματική πείρα πάνω από 17 έτη στην παροχή λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου προς Eλληνικές και πολυεθνικές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.

Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών.